...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

      Misyonumuz; öğrencilerimize ve diğer paydaşlarımıza güncel bilgi ve teknolojileri takip ederek doğru, hızlı ve modern hizmet sunmak, kurumsal kalitenin yükselmesine katkıda bulunmak, etik değerlere bağlı kalmak, ilgili birimlerle koordineli çalışarak sorunun değil çözümün parçası olmaktır.