...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik                              

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi Kabul Edilen Sınavlar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Not Aralığı İle İlgili 24.02.2010 tarih ve 2010.06.19 sayılı Senato Kararı

6111 Sayılı Öğrenci Affı Kanunu Uygulama Esasları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Programı Erasmus Yönergesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Yönergesi

Mazeret Sınavları ile İlgili Usul ve Esaslar

Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim Yönergesi

Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi

Diploma Yönergesi

Örgün Eğitim Öğrencilerine Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler İçin Uygulama Esasları Yönergesi

Diploma Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Programı Yönergesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Program Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulaması Dersleri Uygulama Yönergesi