...

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

YENİ KAYIT İŞLEMLERİ


Her yıl programlara yeni kayıt yaptıracak öğrencileri kim belirliyor?

Üniversitemize merkezi sistemle kayıt yaptıracak öğrenciler ÖSYM tarafından öğrencilerin tercihleri doğrultusunda belirlenmekte ve buna göre yerleştirme yapılmaktadır.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimlerimizde öğrencilerin yerleştirilmeleri ilgili birimlerce yapılmaktadır.

Yeni kayıt tarihlerini nereden öğrenebilirim?

ÖSYS Yerleştirme Sonuç Belgenizden ve Üniversitemizin web sayfasından öğrenebilirsiniz.

Yeni kayıt işlemlerimi nasıl yapabilirim?

Üniversitemizde yeni kayıt işlemleri, ÖSYS yerleştirme belgenizde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yerleştirilerek kayıt hakkı kazanmışsanız, Üniversitemizin web sayfasından yayımlanan “Kayıt Rehberini” adım adım inceleyip gerekli işlemleri yaparak kesin kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.


Üniversiteye yeni kaydımı süresi içinde yaptıramazsam ne olur?

Belirtilen kayıt tarihleri arasında kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızdan vazgeçmiş sayılırsınız.


Yeni kayıt işlemlerini şahsen yapmak zorunda mıyım?

Evet, (e-devlet üzerinden kayıt işlemi hariç)kesin kaydınızı kendiniz yaptırmak zorundasınız. Posta yolu ile kayıt yapılmamaktadır. Ancak ağır hastalık, kaza, doğal afetler vb. gibi belgelendirilen olağanüstü durumlarda noterden vekâlet vererek kayıt işleminizi yaptırabilirsiniz.


Yeni kayıtta, ÖSYS Kılavuzunda istenen belgelerden başka belge istenir mi?

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz web sayfasında Yeni Kayıt Rehberinde yayınlanmaktadır.


Eksik evrakla kayıt yaptırabilir miyim?

Eksik evrakla kesinlikle kayıt yapılmaz. Kayıt işleminin tamamlanması için kayıt evraklarının süresi içinde ve eksiksiz teslim edilmesi gerekir. Lütfen evraklarınızı zamanında ve eksiksiz olarak tamamlayıp, teslim etmeye özen gösteriniz.


Üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra başka işlem yapmam gerekiyor mu?

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik takvimde belirtilen tarihler arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. 

Ders başlama tarihlerini nasıl öğrenebilirim?

Ders başlama tarihlerini, Üniversitemiz web sayfasından yayımlanan akademik takvimden öğrenilebilirsiniz.

ÜCRETLER

Katkı payı/öğrenim ücretlerini kim belirler?

Katkı payı/öğrenim ücretleri her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir.


Kimler katkı payı ödemez?

Birinci öğretim programlarına yeni kayıt olan veya asgari öğrenim süresi içerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden katkı payı alınmaz. Ayrıca 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocuklarından ; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.


Engelli öğrenciler hangi oranda öğrenim ücreti öderler?

Engelli öğrenciler kayıt yaptırma ve yenileme sırasında Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri taktirde engellilik oranı kadar öğrenim ücretinde indirim yapılacaktır.


İkinci Öğretimde %10’a giren öğrenciler ne kadar katkı payı öder?

Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona (%10)’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenen öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

KAYIT YENİLEME

Kayıt yenileme, ara sınavı, yılsonu sınavı ve diğer sınav tarihlerini kim belirliyor?

Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen akademik takvimde kayıt yenileme, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınav tarihleri belirtilir. Ara sınav ve mazeret sınavı tarihleri ilgili birimlerce belirlenerek öğrencilere duyurulur.


Süresi içinde kayıt yenileme işlemini yapamazsam ne olur?

Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydınızı yenilemezseniz o yarıyılda derslere giremezsiniz, öğrencilik hakkından yararlanamazsınız. Bu süre öğrenim sürenizden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinizi ve katkı payını yatırmanız kaydınızın yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydını da mutlaka yaptırmak zorundasınız.

Kayıt yenileme işlemlerini çeşitli nedenlerden dolayı zamanında yapılmadığı takdirde hangi yol izlenmelidir?

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime mazeretli kayıt  haftası içinde yapmalıdırlar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini akademik danışmanları ile birlikte tamamlamak zorundadırlar. 

Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin izleyen yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği taktirde öğrencilik hakları devam eder. 

Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olduğum dersi öncelikle mi almalıyım?

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olduğunuz derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsızlık ve başarısız olduğunuz dersleri otomatik olarak eklemektedir. İlk kez alınacak dersleri siz kendiniz isterseniz seçebilirsiniz. 

Yoklama ve sınav listesinde ismim görünmüyorsa ne yapmalıyım?

Durumu en kısa zamanda Bölüm Başkanlığınıza bildirmeniz gerekmektedir. 

DİĞER KONULAR

Kayıt dondurma  yapılabilir mi?

Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile azami bir yıla kadar kayıt dondurulabilir ve bu süre kanuni öğrenim süresine eklenir. Yeni öğrenciler, ancak üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. 

Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmalıyım?

Kayıt dondurma başvurularının yarıyılın/yılın başlangıcından itibaren öğrenim görmekte olduğunuz akademik birime bir ay içinde yapılması gerekir. 

Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?

Öğrenciler, azami bir yıla kadar kayıt dondurulabilir. 

Kayıt dondurduğum döneme ait katkı payını yatırmalı mıyım?

Kayıt dondurma süresi içinde katkı payı/öğrenim öğrenim ücreti alınmaz.  

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

İlgili birimin yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir ve kayıtları silinir:

a) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması,

c) Öğrencinin öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin veya sunduğu belgelerin ve verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

d) Azami süreler içerisinde mezun olunmaması durumunda ek süre hakkı kazanmayan öğrencilerin kayıtları silinir.


Kendi isteğimle kaydımı sildirmek istiyorum, hangi işlemleri yapmalıyım?

Kendi isteği ile ayrılmak istenmesi durumunda öğrenci kendi birimine dilekçe ile başvuruda bulunur. Dilekçeye istinaden ilgili birim yönetim kurulu kararı aldıktan sonra bu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderir. Bu süreç bittikten sonra da öğrenci ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalattırır, bu belge ile öğrenci kimliğini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim eder ve şahsi belgelerini alır.


Adres ve / veya telefon bilgilerimin değişmesi durumunda ne yapmalıyım?

 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gerekli düzenlemelerin yapılması için başvurmanız gerekmektedir.

Akademik danışman kimdir, bana ne yararı olur?

Öğrencilerin eğitim öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne yardımcı olmak üzere, öğretim yılı başlamadan önce bölüm başkanlıklarının önerisi ve ilgili birim yönetim kurullarının kararıyla öğretim elemanları arasından akademik danışmanlar görevlendirilir.

 

Üniversitenize nasıl yatay geçiş yapabilirim?

Yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu yönetmelik kapsamında iki şekilde yatay geçiş yapılmaktadır.

1)      Başarı Durumuna Göre Yatay Geçiş: Önlisans programları için yılda iki kere (birincisi Ocak ayında ikincisi ise Temmuz-Ağustos ayları içerisinde), Lisans programları için ise yılda bir defa (Temmuz-Ağustos ayları içerisinde), yapılmaktadır. Öğrencinin;

     a) Kayıtlı olduğu  kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir.


     b) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının 4’lük                     sistem için en az 2.29 ve 100’lük sistem için en az 60 olması gerekir.

    c) Disiplin cezası almamış olması gerekir. 

2)      Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş: Önlisans ve Lisans programları için yılda bir kere (Ağustos ayı içerisinde) yapılmaktadır. Öğrencinin merkezi yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yatay geçiş kontenjanlarınızı, başvuru tarihlerinizi ve başvuru koşullarınızı detaylı olarak nasıl öğrenebilirim?

Yukarıda belirtilen aylar içerisinde Üniversitemiz web sayfasından öğrenebilirsiniz. 

Dikey Geçiş ile Üniversitenizde öğrenim görmek mümkün mü?

Üniversitemiz dikey geçiş yolu ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanlar ve puanlarla ilgili bilgileri ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzundan takip edebilirsiniz.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programınız var mı?

Üniversitemizde özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden lisans programları bulunmaktadır.

MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır? 

Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen veya yatay geçiş yaparak gelen öğrenciler, kayıtların başlangıç tarihinden itibaren 10 iş günü içinde ilgili birime muafiyet için dilekçeyle başvurmaları gerekir. Hazırlık öğrencileri ise yeterlik sonuçlarının açıklanmasından itibaren 10 iş günü içerisinde ilgili birime intibak başvurusu yapmalıdır. Sonraki yarıyılda/yıllarda yapacakları muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik talepler kabul edilmez.

Muafiyet için hangi belgelerle nereye müracaat edilecek? 

Muafiyet işlemleri ile ilgili işlemlerin detayları için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Muafiyet Ve İntibak İşlemleri Yönergesi'ne bakabilirsiniz.

Öğrenci Belgesi nedir? Nasıl alabilirim?

Öğrenci Belgesi, üniversitemize kayıtlı ve öğrencilik haklarından yararlanan öğrencilerin Üniversitemizde öğrenci olduklarını gösteren belgedir. 

Öğrencilerimiz e-devlet üzerinden, Fakültelerinden veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat başvurarak öğrenci belgelerini alabilirler. 

  • Zorunlu hallerde Faks yolu ile başvuru kabul edilir.
  • Öğrencinin şahsi başvurusu sonucunda hazırlanan belge, öğrencinin kendisi dışındaki herhangi bir şahsa teslim edilmemektedir. Özel durumlarda öğrencinin başvuru dilekçesinde belirttiği kişilere kimlik göstermek kaydı ile öğrencinin, öğrenci belgesi teslim edilir.

Transkript nedir ? Nasıl alabilirim?

Öğrencilerin dönemlik olarak not dökümlerinin yer aldığı belgedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınabilir.

Dönem Not Ortalaması nedir ?(DNO)

Dönem not ortalaması, ilgili dönemde alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

Genel Not Ortalaması nedir? (GNO)

Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. 

Onur ve Üstün Onur öğrencisi olmanın şartları nelerdir?

 Dönem not ortalaması, 3.00 - 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya üstün onur öğrencisi sayılmaz.

SINAVLAR

Yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundayım? 

Öğrencilerin Senato tarafından belirlenen uzaktan eğitim sistemi ile okutulacak dersler hariç, teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devam etmeleri zorunludur.


Mazeretim nedeniyle ara sınava giremedim, ne yapmam gerekir?

Üniversitemiz Senatosunun belirlediği, Mazeret Sınavları İle İlgili Usul ve Esaslardaki mazeretlerden biri nedeni ile sınava giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girmek istediği ders veya dersleri belirten dilekçeyi, söz konusu usul ve esaslarda belirtilen süreler içinde, gerekli belgeyi de ekleyerek, ilgili birime iletir. 

Mazeret hakkı kullanılacak sınavlar hangileridir? 

Mazeret sınavı hakkı, ara sınavlar için kullanılır. Ara sınav dışındaki sınavlarda mazeret hakkının kullanılabilmesi için Üniversite Yönetim Kurulunun kararı gerekir. 

Mazeret sınavı ne zaman yapılır? 

Mazeret sınavlarının yapılacağı tarih, ilgil bölüm/program başkanlığınca belirlenir ve en fazla 2 (iki) gün içinde yapılacak şekilde programlanır.

Bütünleme sınavına kimler girebilir?

Bütünleme sınavına; dönem sonu sınavına girme hakkını kazanıp da bu sınavlara mazeretli veya mazeretsiz girmeyen öğrencilerle, girip de başarısız duruma düşen öğrenciler girerler. 

Bütünleme sınavında başarı şartı nedir?

Bütünleme sınavlarında başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 55, lisans programlarında ise en az 65 puan almış olmak gerekir. Bütünleme sınavlarında burada belirtilen puanların altında puan alan öğrencilerin bütünleme sınav notu yerine dönem sonu sınav notu geçerli olur.

Tek ders sınavları ne zaman yapılmaktadır?  

Tek ders sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılmaktadır.

Tek ders sınavlarından kimler yararlanır? 

Bir dersin dönem sonu sınavına girme şartlarını daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için tek dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır.

Tek ders sınavından başarı şartı nedir?

Tek ders sınavında başarı notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz. Bu sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden ön lisans diploma programlarında en az 50, lisans programlarında ise en az 60 puan almış olmak gerekir. 

Tek dersten başarısız olanlar tekrar tek ders sınavına girebilir mi?

Tek ders sınavından başarılı olamayan öğrenciler, istekleri hâlinde Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersi tekrar ederler veya sonraki dönemlerde tek ders sınav hakkını kullanabilirler.

Sınav sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

İtirazlar, notların öğrenci bilgi sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili birime yapılır.

MEZUNİYET

Mezun olabilme koşulları nelerdir?

Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu diploma programının bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. 

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olabilir mi?

GNO su 2.00'nin altında olan öğrenciler mezun olamazlar. 

Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?

Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri hâlinde, ön lisans diploması verilir.

Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmalıyım?

Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir.

Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim, ne yapmalıyım?

Geçici Mezuniyet Belgesini kaybeden öğrencilere, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanı ve dilekçeyle başvurmaları halinde, başvuru esnasında diploması hazırlanmışsa diploması verilir.


Diploma alırken hangi işlemler yapılır? 

Öğrenci, Mezun bilgi sistemine giriş yapıp ilişik kesme işlemlerini başlatmış ve birimlerin de öğrencinin ilşiğinin olmadığına dair işlemleri yapmasından sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelerek diploma ve diploma ekini alır. Eğer, öğrenci geçici mezuniyet belgesini almışsa geçici mezuniyet belgesinin aslını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek diploma ve diploma ekini alır.


Diplomayı kim teslim almalıdır?

Öğrenci kendisi alabilir veya noterden vekâlet verilen birisi tarafından alınabilir. 

Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?

Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diplomanın kaybına dair ulusal gazeteye verilen ilan ve dilekçeyle başvuran mezunlara, diploma ikinci nüsha olarak yeniden düzenlenir.

 

NOT: Yukarıda cevap bulamadığınız sorularınız için ogrenci@nevsehir.edu.tr e-posta adresine

           e-mail gönderebilirsiniz ayrıca sorularınız ile ilgili detaylı bilgiler almak için de

           Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat edebilirsiniz.